Wydarzenia 2013

2013.12.29
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studenta Oceanografii - Macieja Mańko

 Maciej Mańko - student III roku stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia otrzymał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2013/2014. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2013.12.10
Ministerialne stypendium dla doktorantki z Instytutu Oceanografii UG

Mgr Sylwia Śliwińska - doktorantka z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich IO UG otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Serdecznie gratulujemy!

2013.12.06
prof. Igor Babiak
Seminaria IO

"Genomika organizmów morskich - badania naukowe i edukacja w zakresie biologii morza na Uniwersytecie Nordland (Bodø, Norwegia)"

2013.12.5-1
Trzecia nagroda za najlepszy referat na międzynarodowej konferencji autorstwa studenta Oceanografii Macieja Mańko, dr Anny Panasiuk-Chodnickiej i prof. dr hab. Marii Iwony Żmijewskiej
2013.11.29
XII Sympozjum Młodych Oceanografów
2013.11.27 i 25
Cztery Pory Bałtyku - projekt edukacyjny Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów

 W Instytucie Oceanografii UG odbyła się pierwsza – jesienna – edycja projektu dydaktycznego Cztery Pory Bałtyku

2013.11.08
mgr Anna Lemieszek
Obrony doktorskie

"Dynamika populacji Temora longicornis w południowym Bałtyku"

2013.11.08
mgr Aleksandra Brodecka
Obrony doktorskie

"Czynniki warunkujące obecność metanu w osadach południowego Bałtyku"

2013.10.31-20
Stypendium CCAMLR Scientific Scholarships Scheme dla dr Anny Panasiuk-Chodnickiej
Komisja o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) - Working Group on Ecosystem Monitoring and Management (WG-EMM)) w trakcie obrad, które odbyły się w Hobart (Tasmania) w dniach 20-31.10 postanowiła przyznać dr Annie Panasiuk-Chodnickiej (z Zakładu Badań Planktonu Morskiego IO UG) dwuletnie stypendium (CCAMLR Scientific Scholarships Scheme). Serdecznie gratulujemy!
2013.10.25
mgr Maria Rucińska-Zjadacz
Obrony doktorskie

"Morfolitodynamika cypla Półwyspu Helskiego"

2013.10.21
mgr Anna Dębicka laureatką konkursu "Polacy z werwą"
2013.10.09
mgr Dominika Maria Saniewska
Obrony doktorskie

"Droga transportu rtęci do strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej"

2013.09.27
mgr Lidia Aurelia Nawrocka
Obrony doktorskie

"Rola dynamiki form azotu i fosforu w zmienności cech fitoplanktonu w centralnym basenie Zalewu Wiślanego"

2013.09.25
Seminarium "25-lecie współpracy z Marynarką Wojenną"
2013.09.17-18
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Konferencje

„Dioksyny w środowisku – nauka dla zdrowia”

2013.07.28
Dzień Ryby w Helu
2013.06.29-30
III Zjazd Oceanografów
2013.06.21
prof. dr hab. Adam Latała
Seminaria IO

"Nowy statek naukowo-badawczy OCEANOGRAF - szanse i wyzwania"

2013.06.20
mgr Iwona Pawliczka vel Pawlik
Obrony doktorskie

 "Zasoby, zagrożenia i sposoby ochrony morświna Phocoena phocoena (L.) w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej"

2013.06.19
mgr Monika Joanna Kaczkowska
Obrony doktorskie

 "Charakterystyka chemotypowa cyjanobakterii z rodzaju Nodularia"