Wydarzenia 2012

2012.05.10
Seminarium Naukowe

 "Techniki badawcze stosowane w rozpoznaniu dna morskiego"

2012.05.11
mgr inż. Andrzej Reindl
Obrony doktorskie

 "Metan w osadach powierzchniowych Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego"

2012.04.27
mgr inż. Justyna Kwaśniak
Obrony doktorskie

"Dystrybucja narządowa, kumulacja i detoksykacja rtęci w rybach poławianych w południowym Bałtyku"

2012.04.19-20
Konferencja "Młodzi w Paleontologii IV - Paleontologia w Oceanologii, Oceanologia w Paleontologii"
Konferencje

  19 - 20 kwietnia 2012, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

2012.04.13
mgr Anna Toruńska
Obrony doktorskie

"Oddziaływanie pomiędzy cyjanobakterią z gatunku Nodularia spumigena i jej metabolitami a innymi mikroorganizmami z Zatoki Gdańskiej"

2012.03.29
Wystawa zdjęć "...po godzinach"

  Wystawa zdjęć pracowników i doktorantów Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

2012.03.23
dr Alicja Boryło
Seminaria IO

"Uran i jego izotopy w środowisku wodnym południowego Bałtyku oraz zlewniach Wisły i Odry"

2012.03.09
mgr Tomasz Zarzycki
Obrony doktorskie

"Oszacowanie Ekologicznej i Społeczno-Ekonomicznej Wartości Bioróżnorodności Zatoki Gdańskiej"/
"Ecological and Socio-Economic Valuation of Marine Biodiversity of the Gulf of Gdańsk"

2012.03.08
Narodziny fok w Stacji Morskiej IO UG
2012.03.02
prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz, dr Aleksandra Dudkowska, dr Vitalij Roščinski i mgr Szymon Roziewski
Seminaria IO

"Operacyjne modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku w ramach projektu PROZA"

2012.02.24
mgr Anna Dziubińska
Obrony doktorskie

"Tempo i kierunek sukcesji zespołów bentosowych w strefie przybrzeznej Zatoki Gdańskiej"

2012.01.20
mgr Ilona Złoch
Obrony doktorskie

"Wpływ toksycznych zakwitów Nodularia spumigena na biologię babki byczej (Neogobius melanostomus)".

2012.01.16
Konkurs fotograficzny "Mój dzień na UG" rozstrzygnięty - Nagroda dla studentki i doktoranta z IO UG