Wydarzenia 2012

2012 >>
2012.12.19
Prof. dr hab. Maciej Wołowicz w Radzie Narodowego Centrum Nauki
2012.12.03
Seminarium Naukowe

"Biogeografia bentosowych zespołów okrzemkowych obszarów oceanicznych o kontrastujących warunkach środowiskowych na przykładzie raf koralowych zachodniego Oceanu Indyjskiego oraz systemu prądów Igielnego i Benguelskiego"

2012.11.23
Seminarium Naukowe

"Najnowsze osiągnięcia młodych geologów morza"

2012.11.19-23
Projekt "Polska dla Bałtyku"

Program edukacyjno – informacyjny na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego

2012.10.29
Seminarium Naukowe

"New intepretations of Late Cretaceous silicoflagellate evolution and biostratigraphy:Recent discoveries from the Canadian Arctic"

2012.07.18
Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG
2012.05.23-27
X Bałtycki Festiwal Nauki
2012.05.10
Seminarium Naukowe

 "Techniki badawcze stosowane w rozpoznaniu dna morskiego"

2012.03.29
Wystawa zdjęć "...po godzinach"

  Wystawa zdjęć pracowników i doktorantów Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

2012.03.08
Narodziny fok w Stacji Morskiej IO UG
2012.01.16
Konkurs fotograficzny "Mój dzień na UG" rozstrzygnięty - Nagroda dla studentki i doktoranta z IO UG