Wydarzenia 2012

2012.12.19
Prof. dr hab. Maciej Wołowicz w Radzie Narodowego Centrum Nauki
2013.06.5-6
Konferencja naukowa „Procesy geologiczne strefy brzegowej morza”
dedykowana pamięci prof. dr hab. Halinie Piekarek-Jankowskiej
Konferencje
2013.05.08-10
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Konferencje

"Rtęć w środowisku – Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka"

2012.12.03
Seminarium Naukowe

"Biogeografia bentosowych zespołów okrzemkowych obszarów oceanicznych o kontrastujących warunkach środowiskowych na przykładzie raf koralowych zachodniego Oceanu Indyjskiego oraz systemu prądów Igielnego i Benguelskiego"

2012.11.30
XI Sympozjum Młodych Oceanografów
Sympozja
2012.11.23
dr Anita Lewandowska
Seminaria IO

"Aerozole nad Zatoką Gdańską - pochodzenie, transformacje i wpływ na jakość życia w regionie"

2012.11.23
Seminarium Naukowe

"Najnowsze osiągnięcia młodych geologów morza"

2012.11.19-23
Projekt "Polska dla Bałtyku"

Program edukacyjno – informacyjny na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego

2012.11.14
GISday 2012
Wykłady
2012.10.29
Seminarium Naukowe

"New intepretations of Late Cretaceous silicoflagellate evolution and biostratigraphy:Recent discoveries from the Canadian Arctic"

2012.10.26
mgr Diana Dziaduch
Obrony doktorskie

"Struktura i zmienność fauny pelagicznej (Crustacea) ze szczególnym uwzględnieniem hyperbentosu Bałtyku Południowego"

2012.10.24
Złoty medal dla doktorantów z Instytutu Oceanografii UG
Inne

 Pierwsza Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej w Kielcach - wynalazek doktorantów z IO UG nagrodzony

2012.10.16
Konferencja "Modelowanie zjawisk hydrodynamicznych Morza Bałtyckiego - projekt PROZA na tle współczesnych badań"
Konferencje

16 października 2012, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

2012.08.29
prof. Ilia Ostrovsky
Seminaria IO

"Coupling physical, sedimentological, and biogeochemical processes in a stratified lake"

2012.07.18
Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG
2012.06.29
mgr Anna Pawelec
Obrony doktorskie

"Sezonowe i dobowe zmiany w strukturze ichtiofauny eulitoralu Zatoki Gdańskiej"

2012.06.15
mgr Agnieszka Kubowicz-Grajewska
Obrony doktorskie

"Wpływ progów podwodnych w rejonie Klifu Orłowskiego na morfolitodynamikę strefy brzegowej"

2012.05.23
Zwycięstwo Doktorantów IO UG na międzynarodowej konferencji biotechnologicznej Bioconnect 2012
Inne
2012.06.01
mgr Beata Rosińska
Obrony doktorskie

 "Organizmy poroślowe II i III rzędowego estuarium Odry w latach 2007-2009"

2012.05.23-27
X Bałtycki Festiwal Nauki