Wydarzenia 2010

2010.04.23
p.Halina Czarnecka - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Seminaria IO

„Program Żuławski 2030 - Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”

2010.04.11-12
Instytut Oceanografii UG w mediach
2010.03.26
Wykłady dr. Jana Harff'a z Uniwersytetu w Rostoku dla doktorantów i studentów
2010.03.19
mgr Gabriela Sikorowicz
Obrony doktorskie

„Krótkookresowa zmienność N, P i Fe w wodzie morskiej generowana dopływem atmosferycznym
i przemianami biogeochemicznymi pierwiastków limitujących produkcję pierwotną”

2010.03.19
mgr Dominika Ponikowska
Obrony doktorskie

„Nadtlenek wodoru i radiacja słoneczna w indukcji stresu oksydacyjnego sinic i okrzemek
z Zatoki Gdańskiej”

2010.03.01
Pokaz obsługi Systemu Zarządzania Treścią witryny Instytutu Oceanografii
2010.02.26
prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz
Seminaria IO

"Jak zwiększyć swoje szanse w ubieganiu się o fundusze 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej"

2010.01.07
Wykład p. John C. Conlon (WhaleWatch)

"Jak w USA chroni się walenie?"

2009.12-2010.01
Ekspedycja Antarktyczna