Wydarzenia 2010

2010.12.22
Kwartalnik naukowy „Oceanological and Hydrobiological Studies”
2010.12.14
Książka autorstwa prof. dr hab. inż. Stanisława Massela

"Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich"

2010.12.17
mgr Mariusz Zalewski
Seminaria IO

"Czynniki warunkujące odpływ rzeczny związków azotu i fosforu, a produkcja pierwotna południowego Bałtyku"

2010.12.10
mgr Rafał Magulski
Obrony doktorskie

„Rtęć i radiacja słoneczna w indukcji stresu u organizmów planktonowych w warstwie powierzchniowej morza”

2010.11.26
IX Sympozjum Młodych Oceanografów
2010.11.19
dr Waldemar Surosz
Habilitacje

W piątek dnia 19 listopada br. odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Waldemara Surosza.

2010.11.05
mgr Anna Panasiuk-Chodnicka
Obrony doktorskie

"Zmienność strukturalna i behawioralna Siphonophorae z Zatoki Admiralicji, Ocean Południowy"

2010.07.06
Rejs Badawczy projektu HYPER – wizyta międzynarodowej ekipy badawczej w Gdańsku
2010.07.05
mgr Filip Franciszek Pniewski
Obrony doktorskie

„Aktywność fotosyntetyczna mikrofitobentosu równi pływowych Zatoki Aiguillon (Atlantyk, Francja) oraz
bezpływowej strefy przybrzeżnej Zatoki Puckiej (Bałtyk, Polska)”

2010.07.01-11
Rejs naukowo-badawczy statkiem „Professor Shtokman”
2010.06.25
Ekspedycja Antarktyczna
Seminaria IO
2010.06.17
Akcja rejestracji komputerów
2010.06.15
Wypuszczenie fok szarych
2010.06.06-10
VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna

"Mikroorganizmy w środowisku - od Ekologii do Technologii"

2010.05.27-30
VIII Bałtycki Festiwal Nauki
2010.05.27
Klucz do programu antywirusowego Kaspersky
2010.05.21
dr Adam Sokołowski
Habilitacje

W piątek dnia 21 maja br. odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Adama Sokołowskiego.

2010.05.12-14
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Rtęć w środowisku – Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka"

2010.05.07
dr Bożena Graca
Habilitacje

W piątek dnia 7 maja br. odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Bożeny Gracy.

2010.04.30
Konferencja: "Modelowanie operacyjne prognoz dla Morza Bałtyckiego w zintegrowanym systemie mórz szelfowych Europy"