2016.03.22 - Wizyta Rektora i Kanclerza na nowo budowanym statku


1-16 | 17-18

r-DSC_1371.JPG r-DSC_1376.JPG r-DSC_1385.JPG r-DSC_1387.JPG r-DSC_1392.JPG r-DSC_1393.JPG r-DSC_1395.JPG r-DSC_1396.JPG r-DSC_1399.JPG r-DSC_1400.JPG r-DSC_1401.JPG r-DSC_1403.JPG r-DSC_1404.JPG r-DSC_1405.JPG r-DSC_1407.JPG r-DSC_1408.JPG