2014 >>
2014.12.29
Doktorant z Instytutu Oceanografii UG laureatem konkursów organizowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS

Mgr inż. Szymon Talbierz - doktorant z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich (pod opieką naukową prof. dr. hab. Adama Latały) zdobył II nagrodę
w drugiej edycji konkursu IMPULS oraz został jednym z 14 laureatów drugiej edycji konkursu eNgage. Serdecznie gratulujemy!

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
Do II edycji konkursu IMPULS zgłoszono 34 wnioski. W drugim etapie konkursu wzięło udział 16 badaczy, którzy zaprezentowali swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu recenzenckiego, Zarząd Fundacji zadecydował o przyznaniu: 2 nagród I kategorii, 4 nagród II kategorii oraz 1 nagrody III kategorii.

Główne cele konkursu eNgage to rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W ramach Konkursu finansowane są innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki.
W drugiej edycji konkursu eNgage zgłoszonych zostało 35 wniosków. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 26 naukowców, którzy zaprezentowali przed komisją konkursową swoje innowacyjne projekty o charakterze popularyzatorskim. Biorąc pod uwagę rekomendacje komisji, Zarząd Fundacji wyłonił 14 laureatów.

Powrot