2014 >>
2014.12.15
Ministerialne stypendium dla doktorantki z Instytutu Oceanografii UG

Mgr Maria Witt - doktorantka z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego (po opieką naukową prof. UG, dr hab. inż. Elżbiety Niemirycz)
otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Serdecznie gratulujemy!

Do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 3400 wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2014/2015, skierowanych przez rektorów uczelni. Wnioski oceniane były metodą punktową, punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W sumie przyznano 926 stypendiów dla studentów i 89 stypendiów dla doktorantów.

Informacja na stronie MNiSW

Informacja na stronie UG

Powrot