2014 >>
2014.11.28
XIII Sympozjum Młodych Oceanografów

XIII edycja Sympozjum Młodych Oceanografów
  i Konkurs o nagrody im. Profesor Krystyny Wiktorowej i Profesora Krzysztofa Korzeniewskiego
oraz wyróżnienie im. Profesor Haliny Piekarek-Jankowskiej


Dnia 28 listopada 2014 roku odbyło się XIII Sympozjum Młodych Oceanografów.
Zaprezentowano 13 referatów wygłoszonych przez słuchaczy Doktoranckiego Studium Środowiskowego Wydziału Oceanografii i Geografii UG w Gdyni, studenta Oceanografii UG oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Kapituła w składzie:

  • Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski
  • Prof. dr hab. Lucyna Falkowska - Przewodnicząca
  • Prof. dr hab. Adam Krężel
  • Prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński
  • Prof. dr hab. Anna Szaniawska

przyznała 2 nagrody i 1 wyróżnienie:

Nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej otrzymał pan Maciej Mańko za pracę pt. „Wykorzystanie galaretowatego zooplanktonu jako wskaźnika mas wodnych oraz kierunku i zasięgu prądów morskich – przypadek jamochłonów (Coelenterata) z Oceanu Arktycznego

Nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego otrzymała pani mgr Anna Pietrasik za pracę pt. „Bioróżnorodność chemo- i genotypowa oraz aktywność biologiczna cyjanobakterii z rodzaju Lyngbya

Natomiast wyróżnienie im. prof. Haliny Piekarek – Jankowskiej otrzymała pani mgr Anna Dąbrowska za pracę pt. „Ocena różnorodności biologicznej oraz stanu środowiska na podstawie zespołów makrozoobentosowych w obszarze łąki podwodnej na Długiej Mieliźnie (Zatoka Gdańska)

 

 

Powrot