2014 >>
2014.11.28
Projekt "Control of dioxin contamination in the Baltic Sea Region (CONDOR)"
Pracownicy Instytutu Oceanografii UG, w ramach międzynarodowego projektu Control of dioxin contamination in the Baltic Sea Region (CONDOR), byli organizatorami i współorganizatorami dwóch spotkań: pierwsze odbyło się w siedzibie Instytutu w Gdyni w dniach 17-18 czerwca 2014, a drugie w siedzibie Fińskiego Instytutu Środowiska (SYKE) w Helsinkach w dniach 28-29 października 2014.

Celem spotkań jest opracowanie podstaw naukowych dla zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska regionu bałtyckiego toksycznymi dioksynami poprzez zmniejszenie ich emisji do powietrza ze źródeł punktowych (małe i średnie instalacje grzewcze) oraz rozproszonych (obszary leśne i rolnicze). W ramach projektu planowane są badania abiotycznych i biotycznych elementów środowiska morskiego oraz rejsy nowym statkiem naukowo-badawczym Instytutu Oceanografii.


Informację przygotowała:
prof. UG, dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz
Koordynator badań morskich projektu CONDOR
 

Powrot