2014 >>
2014.05.12
prof. dr hab. Maciej Wołowicz odznaczony Orderem Palm Akademickich

W dniu dzisiejszym, 12 maja 2014 roku, Pan prof. dr hab. Maciej Wołowicz pracownik Instytutu Oceanografii UG, odbiera w ambasadzie francuskiej z rąk Ambasadora Francji w Polsce Pana Pierre Buhler order Chevalier des Palmes Académiques (Kawaler Orderu Palm Akademickich).

Order Palm Akademickich (L'Ordre des Palmes Académiques) został ustanowiony w 1808 roku dekretem cesarza Napoleona. Order odnowiony w 1955 jest obecnie nadawany na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej wybitnym funkcjonariuszom szkolnictwa francuskiego oraz może zostać również przyznany obcokrajowcom aktywnie uczestniczącym w popularyzacji kultury francuskiej na świecie. Odznaczenie to nobilituje wybranych członków społeczności edukacyjnej, gdyż jest to najstarsze, wyłącznie cywilne francuskie odznaczenie. Odznaczeniem tym wyróżnia się osoby, które zasługami dla społeczności akademickiej i świata szkolnictwa przyczyniły się do rozkwitu współpracy, w tym wypadku Francji i Polski, w dziedzinie akademickiej i edukacyjnej.
 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!
                                                                        Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Oceanografii UG

 

Informacja o uroczystości na stronie Ambasady Francji w Polsce
http://www.ambafrance-pl.org/Uroczyste-wreczenie-odznaczen-w,6302

 

    

 

Powrot