2014 >> Obrony doktorskie
2014.04.25
mgr Joanna Jaszczołt

 "Wpływ zasolenia wody na podstawowe procesy życiowe i parametry bilansu energetycznego Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda)"

 

Powrot