2014 >>
2014.03.14-13
Nagrody dla doktorantów - mgr. Radosława Brzany i mgr Anny Boreckiej podczas III Konferencji Młodych Naukowców

Podczas III Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, która odbyła się w dniach 13-14 marca br. na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Biologicum) Pan mgr Radosław Brzana oraz Pani mgr Anna Borecka - doktoranci Zakładu Ekologii Ekperymentalnej Organizmów Morskich IO UG, pod opieką naukową prof. UG, dr hab. Urszuli Janas - zostali nagrodzeni odpowiednio za najlepszą prezentację oraz za najlepszy poster Konferencji. 

Pan mgr Radosław Brzana otrzymał nagrodę za wystąpienie (jako współator z prof. UG, dr hab. Urszulą Janas) nt. Przyszłe polskie morskie farmy wiatrowe jako podłoże dla rozwoju poroślowych zespołów bentosowych w południowej części Morza Bałtyckiego. 

Pani mgr Anna Borecka (jako współatorka z prof. UG, dr hab. Urszulą Janas) otrzymała nagrodę za poster nt. Czy relikt glacjalny Saduria entomon (Isopoda, Crustacea) jest w stanie przetrwać w ciepłej wodzie?

Serdecznie gratulujemy!

Powrot