2014 >>
2014.02.26
Doktoranci z Instytutu Oceanografii UG laureatami VI edycji projektu „InnoDoktorant”

Aktualizacja 05.03.2014 r.:
Z powodu otrzymywania już innego uzyskanego stypendium - mgr inż Natalia Kujawska i mgr inż. Szymon Talbierz musieli zrezygnować ze stypendium w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja”. Nowa lista laureatów
Mgr inż. Szymon Talbierz i mgr inż. Natalia Kujawska – doktoranci z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii UG zostali laureatami szóstej projektu „
InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja”, realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji.

Stypendia w wysokości do 30.000 zł zostały przyznane 54 doktorantom, którzy mają otwarte przewody doktorskie na uczelniach lub jednostkach naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Pomorskiego i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora.

Zgodnie z regulaminem Projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja” prace Doktorantów, ubiegających się o stypendium w ramach Projektu, muszą dotyczyć zagadnień istotnych dla rozwoju innowacyjności w Województwie Pomorskim, zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego, a tym samym powinny przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego.

Promotorem prac doktorskich jest Pan prof. dr hab. Adam Latała z Pracowni Ekofizjologii Roślin Morskich Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich IO UG.

Doktorantom i Promotorowi gratulujemy!

Lista laureatów

 

Powrot