2013 >>
2013.12.10
Ministerialne stypendium dla doktorantki z Instytutu Oceanografii UG

Mgr Sylwia Śliwińska - doktorantka z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich IO UG otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Serdecznie gratulujemy!

 Łącznie do ministerstwa wpłynęło ponad 3700 wniosków i przyznanie stypendium, skierowanych przez władze polskich uczelni wyższych. Wnioski oceniane były metodą punktową, punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W sumie przyznano 934 stypendiów dla studentów i 84 stypendia dla doktorantów.

 
Informacja ze strony UG znajduje się pod linkiem:
http://www.ug.edu.pl/pl/?id_wyd=5580
oraz na stronie ministerialnej:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2013-2014-dla-studentow-i-doktorantow.html 
 
Powrot