2013 >>
2013.11.29
XII Sympozjum Młodych Oceanografów


XII edycja Sympozjum Młodych Oceanografów
 
i Konkurs o nagrody im. Profesor Krystyny Wiktorowej i Profesora Krzysztofa Korzeniewskiego
oraz wyróżnienie im. Profesor Haliny Piekarek-Jankowskiej


Dnia 29 listopada 2013 roku odbyło się XII Sympozjum Młodych Oceanografów.
Zaprezentowano 10 referatów wygłoszonych przez słuchaczy Doktoranckiego Studium Środowiskowego Wydziału Oceanografii i Geografii UG w Gdyni.

Kapituła w składzie:

  • Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski
  • Prof. dr hab. Jerzy Dera
  • Prof. dr hab. Lucyna Falkowska - Przewodnicząca
  • Prof. dr hab. Alicja Kosakowska
  • Prof. dr hab. Anna Szaniawska
  • Prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński

przyznała 2 nagrody i 1 wyróżnienie:

Nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej otrzymała mgr Monika Wiśniewska za pracę pt.: "Wpływ 17α-etynyloestradiolu (EE2) na przeżywalność i zachowania rozrodcze kiełża Gammarus tigrinus, Sexton, 1939".

Nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego otrzymała mgr Natalia Hohlfeld za pracę pt.: " Toksyczne zakwity Alexandrium ostenfeldii w Zatoce Puckiej".

Wyróżnienie im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej otrzymała mgr Angelika Słomska za pracę pt.: "Struktura populacji Salpa thompsoni (Tunicata: Thaliacea) w Cieśninie Drake’a (Ocean Południowy) w sezonie letnim 2010 roku".

 

Powrot