2012 >> Konferencje
2013.06.5-6
Konferencja naukowa „Procesy geologiczne strefy brzegowej morza”
dedykowana pamięci prof. dr hab. Halinie Piekarek-Jankowskiej

 

 1. Organizator:

  Komitet Badań Morza, Sekcja Geologii Morza
  Zakład Geologii Morza
  Instytut Oceanografii UG

 2. Termin:

  5-6 czerwca 2013r.

 3. Miejsce:

  Instytut Oceanografii UG
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 46
  81-378 Gdynia

 4. Problematyka:

  Konferencja jest poświęcona problematyce procesów geologicznych zachodzących w strefie kontaktu morza z lądem, ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej Morza Bałtyckiego. W pierwszym dniu planuje się przeprowadzenie wycieczki terenowej w rejonie gdańskiego wybrzeża, w czasie której zostaną przedstawione najbardziej aktualne aspekty ochrony klifów Kępy Redłowskiej w kontekście zmieniających się warunków klimatyczno-hydrologicznych. W drugim dniu planowane jest zorganizowanie trzech sesji referatowych i jednej posterowej. Pierwsza z sesji plenarnych będzie poświęcona pamięci prof. dr hab. Halinie Piekarek-Jankowskiej. Kolejne dwie sesje referatowe oraz posterowa będą dotyczyły rozmaitych aspektów geologicznych istotnych dla rozwoju strefy brzegowej morza obecnie i w przeszłości. Przewiduje się podjęcie tematyki z zakresu hydrogeologii morskiej strefy brzegowej, sedymentologii, geomorfologii, morfo- i litodynamiki, geofizyki oraz zmian środowiskowych zarejestrowanych w osadach.

 5. Ramowy program konferencji:

  5 czerwca 2013 – sesja terenowa (po godz. 15.00)
  6 czerwca 2013 – sesje referatowe i posterowa

 6. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Koszty podróży i noclegów pokrywają uczestnicy indywidualnie lub delegujące ich instytucje

 7. Dalsze informacje (m.in. dotyczące zgłoszenia uczestnictwa) będą podane w późniejszym terminie 

 

 

Powrot