2012 >> Konferencje
2013.05.08-10
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Rtęć w środowisku – Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka"


 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni organizuje, w dniach 8-10 maja 2013 w Gdyni, III Ogólnopolską Konferencję Naukową RTĘĆ w ŚRODOWISKU – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ dla ZDROWIA CZŁOWIEKA. W pierwszym dniu konferencji planujemy sesję plenerową poświęconą rtęci w atmosferze, gdzie będą wystąpienia związane z emisją rtęci do powietrza, Hg w powietrzu w pobliżu źródeł emisji i w rejonach oddalonych, oraz w produktach spalania. Na końcu pierwszej sesji plenerowej będzie sesja posterowa. Drugiego dnia konferencji (9 maja) będą dwie sesje plenerowe poświecone biokumulacji i biomagnifikacji rtęci w środowisku lądowym oraz biokumulacji i biomagnifikacji rtęci w środowisku morskim. Tego dnia, wieczorem planujemy uroczystą kolację. Ostatniego dnia (10 maja) przewidujemy sesję plenerową zatytułowaną: Wpływ rtęci na człowieka. Na zakończenie ostatniej sesji planujemy podsumowanie konferencji, gdzie zostaną omówione najistotniejsze problemy związane z emisją rtęci w rejonie Polski.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
Mgr Agnieszka Witkowska – a.witkowska@ug.edu.pl, tel. (58) 523 68 38
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Al. Marszałka Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
 

Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia

Powrot