2013 >>
2013.01.11
Uroczyste podpisanie umowy na budowę specjalistycznego statku naukowo-badawczego dla Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański podpisał umowę na budowę specjalistycznego statku naukowo-badawczego. Będzie to jeden z najnowocześniejszych statków tego typu, który będzie służył naukowcom i studentom do prowadzenia interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego oraz zajęć dydaktycznych. Uczelnia otrzymała finansowanie na budowę statku z MNiSW, a statek wybuduje konsorcjum: Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. i CRIST S.A. Jednostka wypłynie w morze już w 2014 roku.
 
Umowa na budowę specjalistycznego statku naukowo-badawczego Uniwersytetu Gdańskiego została podpisana 11 stycznia 2013 roku w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni.Umowę uroczyście podpisali JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Prezes Zarządu Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. Andrzej Szwarc oraz Dyrektor Handlowy Stoczni – Ewa Jagielska.
 
W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, władze i społeczność akademicka Wydziału Oceanografii i Geografii UG, zwłaszcza pracownicy i studenci Instytutu Oceanografii UG, Prorektor ds. Studenckich UG prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała wraz ze swoimi zastępcami i zespołem, który przygotował umowę i brał udział w pracach nad projektem, a także przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych Trójmiasta oraz mediów.
 
Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG prof. dr hab. Waldemar Surosz oraz Dyrektor Instytutu Oceanografii UG prof. UG, dr hab. Natalia Gorska. Możliwości nowego statku przedstawił Zastępca Dyrektora Instytutu Oceanografii UG ds. Naukowych prof. dr hab. Adam Latała.
 
Jak podkreślił prezydent Wojciech Szczurek: - Budowa nowoczesnego statku naukowo-badawczego otwiera nowe możliwości rozwoju uczelni, także współpracy w zakresie wdrożeń. To szansa, którą Uniwersytet Gdański potrafi wykorzystywać w momencie, kiedy sprzyjające wiatry pozwalają śmiało marzyć i te marzenia realizować.
 
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego podziękował za pracę nad projektem poprzednim i obecnym władzom Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Szczególne słowa podziękowania skierował do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prof. Barbarą Kudrycką na czele, które przyznało fundusze na budowę statku: - Trzeba jednak pamiętać, że nie byłoby możliwe przyznanie funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na statek, gdyby nie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Wydziału Oceanografii i Geografii UG oraz Instytutu Oceanografii UG – zaznaczył Rektor UG prof. Bernard Lammek. - Wydział posiada najwyższą kategorię naukową w dziedzinie nauk o ziemi, a kierunek oceanografia uzyskał w 2012 wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co pozwoliło na zdobycie dodatkowych funduszy na rozwój – specjalnej dotacji projakościowej na najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji oraz dostosowujące studia do wymagań rynku pracy– dodał.
 
Nowy statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego, który zastąpi obecną, wysłużoną już jednostkę K/H Oceanograf-2., będzie katamaranem o długości całkowitej 40 m, szerokości 14 m. wysokość boczna wyniesie 3,80 m zaś wysokość do pokładu górnego 6,55 m. Prędkość ekonomiczna nowej jednostki wynosić będzie 10 węzłów zaś maksymalna będzie o 2 węzły większa.
 
Przeznaczeniem tej nowoczesnej jednostki będzie prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego – badania biologiczne, chemiczne, fizyczne i geologiczne oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku oceanografia i innych. Na statku będą znajdowały się laboratoria: mokre, pomiarowe, sterylne, termostatyzowane a także sala dydaktyczna seminaryjno-komputerowa.
 
Statek będzie mógł zabierać na pokład maksymalnie 20 osób. Rejonem pływania jednostki będzie Morze Bałtyckie, lecz nie wyklucza się rejsów w inne rejony. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wyniesie 2500 Mm, a autonomiczność żeglugi to 21 dni. Portem macierzystym jednostki będzie Gdynia.
 
Fundusze na budowę jednostki, w wysokości 36 milionów złotych, przyznało Instytutowi Oceanografii UG Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sierpniu 2011 roku.
 
W przetargu realizowanym w systemie „zaprojektuj i zbuduj” wybrano konsorcjum: Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. i CRIST S.A. Jednostka ma być gotowa na wiosnę 2014 roku.
 

 

 

 

Powrot