2012 >>
2012.12.19
Prof. dr hab. Maciej Wołowicz w Radzie Narodowego Centrum Nauki

 

12 grudnia br. w Krakowie odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Dwunastu profesorów z całej Polski otrzymało nominację z rąk dra hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród nich na członka Rady powołano Pana prof. dra hab. Macieja Wołowicza - Kierownika Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii UG.

Rada Narodowego Centrum Nauki to organ odpowiedzialny przede wszystkim za kształt konkursów Narodowego Centrum Nauki, w których naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze na badania realizowane w polskich uczelniach, instytutach i innych jednostkach. Rada składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców, reprezentujących trzy obszary badań naukowych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne oraz Nauki o Życiu. Co dwa lata zmienia się połowa składu Rady. 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Maciejowi Wołowiczowi uzyskania nominacji oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Oceanografii UG

Informacja na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Powrot