2012 >> Sympozja
2012.11.30
XI Sympozjum Młodych Oceanografów

 
 

XI edycja Sympozjum Młodych Oceanografów
i Konkurs o nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej i prof. Krzysztofa Korzeniewskiego


 
Dnia 30 listopada 2012 roku odbyło się XI Sympozjum Młodych Oceanografów.
Zaprezentowano 14 referatów wygłoszonych między innymi przez słuchaczy Doktoranckiego Studium Środowiskowego Wydziału OCeanografii i Geografii UG w Gdyni oraz przez słuchaczy Studium Doktoranckiego przy Instytutcie Oceanologii PAN w Sopocie.

Kapituła w składzie:

  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
  • Prof. dr hab. Jerzy Dera
  • Prof. dr hab. Czesław Druet
  • Prof. dr hab. Lucyna Falkowska - Przewodnicząca
  • Prof. UG, dr hab. Adam Krężel
  • Prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński
  • Prof. dr hab. Anna Szaniawska

przyznała 3 nagrody:

Nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej otrzymała mgr Alicja Rozenbajgier za pracę pt.: "Funkcjonalność makrozoobentosu sposobem na kompleksową analizę procesów zachodzących w ekosystemach morskich".

Nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego otrzymała mgr Tatiana Guellard za pracę pt.: "Wpływ egzogennego 17β-estradiolu na poziom wybranych hormonów w osoczu babki byczej (Neogobius melanostomus) w okresie potarłowym".

Nagrodę im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej otrzymał mgr Grzegorz Siedlewicz za pracę pt.: "Stężenia wybranych antybiotyków w osadach dennych południowego Bałtyku oraz ich wpływ na bakteriocenozę".

 

Powrot