2012 >>
2012.11.19-23
Projekt "Polska dla Bałtyku"

Program edukacyjno – informacyjny na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego

W imieniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zapraszamy do udziału w konferencji
oraz seminariach organizowanych w ramach projektu „Polska dla Bałtyku” – programu edukacyjno – informacyjnego na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego.

Informacja o spotkaniach

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowych spotkaniach proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 5.11. br. do Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji Inspekcji GIOŚ na adres: m.ochorok@gios.gov.pl.

Dodatkowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 57-92-861.

Powrot