2012 >> Inne
2012.10.24
Złoty medal dla doktorantów z Instytutu Oceanografii UG

 Pierwsza Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej w Kielcach - wynalazek doktorantów z IO UG nagrodzony

 

W czasie Pierwszej Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej w Kielcach Natalia Kujawska i Szymon Talbierz, doktoranci z Instytutu Oceanografii UG, otrzymali nagrodę główną za "Płaski fotobioreaktor z systemem solar-tracker do produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg oraz ścieków". Wynalazek doktorantów UG to urządzenie do przemysłowej hodowli alg, które umożliwi produkcję biopaliwa.

Trzy główne nagrody w czasie Pierwszej Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej w Kielcach otrzymali: Natalia Kujawska i Szymon Talbierz, doktoranci z Uniwersytetu Gdańskiego (Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Oceanografii i Geografii UG) za "Płaski fotobioreaktor z systemem solar-tracker do produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg oraz ścieków", Sebastian Łaźniak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za "Pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych" oraz Franciszka Kornecka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za "Siedzisko porodowe".

Wynalazek doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego to urządzenie do przemysłowej hodowli alg, które umożliwi produkcję biopaliwa. W USA badania nad algami i ich wykorzystaniem do produkcji leków, kosmetyków, żywności czy biopaliwa są zaawansowane, w Polsce prowadzone na niewielka skalę, głównie z powodu nieopłacalności produkcji biopaliwa przy zastosowaniu obecnych technologii. Wynalazek doktorantów UG może to zmienić. W dużym uproszczeniu fotobioreaktor z systemem solar-tracker jest to płaskie akwarium na stelażu, które poruszane silnikiem podąża za słońcem (podstawowym warunkiem rozmnażania alg jest nasłonecznienie). Wynalazek jest uniwersalny - można go stosować do każdego rodzaju alg i w miejscach o nie największym nasłonecznieniu.

Szymon Talbierz i Natalia Kujawska zgłosili już swój pomysł do Urzędu Patentowego i zamierzają go opatentować także w Unii Europejskiej. Zdobyli również pierwszą nagrodę na międzynarodowej konferencji Bioconnect 2012 w Poznaniu, gdzie przedstawili swój projekt.

Szymon Talbierz i Natalia Kujawska studiują obecnie na studiach doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego: są to Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekunem naukowym doktorantów jest Pan prof. dr hab. Adam Latała z Pracowni Ekofizjologii Roślin Morskich Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich IO UG.

Pierwsza Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej odbyła się w Kielcach 20 października 2012 roku. Została zorganizowana w ramach realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską projektu "Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej". Na giełdzie można było oglądać prototypy i plakaty wynalazków studentów uczelni technicznych z całego kraju. Celem zorganizowania giełdy było ułatwienie studentom kontaktu z partnerami biznesowymi.

Sponsorami prototypu wynalazku zostali: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp z o.o. oraz xLabs.pl (społeczny ekoportal naukowy).

Wszystkie prezentowane na giełdzie wynalazki można oglądać na stronie internetowej: www.wynalazca.tu.kielce.pl.
Studenci mogą zgłaszać na tę stronę kolejne swoje wynalazki do ogólnopolskiej bazy danych studenckich wynalazków.

Powrot