2012 >> Konferencje
2012.04.19-20
Konferencja "Młodzi w Paleontologii IV - Paleontologia w Oceanologii, Oceanologia w Paleontologii"

  19 - 20 kwietnia 2012, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sesje tematyczne:
- Oceanografia
- Ekologia i Ewolucja
- Kręgowce i bezkręgowce
- Botanika


Na konferencję zgłosiło się 87 osób (w tym odbędą się 4 referaty zaproszone; 31 referatów zgłoszonych i 29 posterów) oraz 7 osób jako wolontariusze/słuchacze, reprezentując 14 jednostek naukowych. Ponadto, wystąpienia zgłoszone poprzedzą cztery referaty zaproszone, w tym dwa „oceanologiczne” (dr Joanna Przytarska i mgr Michał Joachimczak) oraz dwa „paleontologiczne” (dr Agata Weydmann i mgr Michał Rakociński). Podczas planowanej wycieczki terenowej zostaną rozegrane „eksperymentalne” konkursy w zbieraniu skamieniałości pod Klifem Orłowskim w ramach akcji „PaleoBLITZ – Paleontolog detektywem…”, odbędą się dwie prelekcje terenowe wprowadzające w klimat klifu i skamieniałości u jego podnóża oraz geologii Bałtyku podczas spaceru plażą od sopockiego molo do klifu w Gdyni.

Konferencja adresowana jest do wszystkich młodych pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów nauk przyrodniczych, chętnych do zaprezentowania wyników swoich badań i zainteresowań naukowych podczas sesji referatowych i posterowych, a także nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. Miejsce tegorocznej konferencji wybrano nieprzypadkowo, pragniemy zaakcentować przenikanie się tych dwóch dziedzin nauki: paleontologii i oceanografii. Chcemy także promować paleontologię w Polsce Północnej oraz oceanologię na południu kraju. Uwieńczeniem konferencji będzie wycieczka edukacyjna pod Klif Orłowski. Ma ona na celu zaprezentowanie historii geologicznej obszaru Pomorza oraz współczesnych procesów abrazji występujących w tym rejonie. 

Pierwsza konferencja z cyklu Młodzi w Paleontologii odbyła się 16 marca 2009 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkań naukowych skierowanych do młodych badaczy było jak do tej pory niewiele i dotyczyły głównie zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem kół naukowych, organizacji studenckich i doktoranckich. Szeroka tematyka takich spotkań, rzadko kiedy o tematyce geologicznej nie sprzyjała realnej wymianie poglądów i doświadczeń skupionych wokół paleontologii i geologii. Dodatkowym argumentem za organizacją konferencji „Młodzi w paleontologii” było nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami naukowymi. Założeniem pierwszej konferencji była próba zorganizowania spotkania tylko przez młodych ludzi stojących u progu kariery naukowej (studentów i doktorantów), tak aby mogli zdobywać kolejne doświadczenia zawodowe. Wszystkie te założenia zostały spełnione w roku 2009, a duże zainteresowanie i wysoka frekwencja potwierdziły potrzebę organizowania podobnych zjazdów. W 2009 roku wygłoszono 19 referatów z udziałem 28 uczestników, a w 2010 roku były to już 32 referaty z udziałem około 40 uczestników. Wynikiem tych konferencji było przygotowanie nowych projektów badawczych oraz zakrojona na szeroką skalę współpraca pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi. W przeciągu trzech lat konferencja Młodzi w Paleontologii stała się ważnym punktem w kalendarzu każdego młodego paleontologa.

Organizatorzy:
- Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
- Sopockie Towarzystwo Naukowe

Sponsorzy:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
- SatBałtyk - Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych

Patronat:
- Fundacja Litoral
- Zakład Geologii Morza IO UG
- dinozaury.pl
- paleontologia.pl


PROGRAM KONFERENCJI

Powrot