2012 >> Obrony doktorskie
2012.04.13
mgr Anna Toruńska

"Oddziaływanie pomiędzy cyjanobakterią z gatunku Nodularia spumigena i jej metabolitami a innymi mikroorganizmami z Zatoki Gdańskiej"

Powrot