2012 >> Obrony doktorskie
2012.03.09
mgr Tomasz Zarzycki

"Oszacowanie Ekologicznej i Społeczno-Ekonomicznej Wartości Bioróżnorodności Zatoki Gdańskiej"/
"Ecological and Socio-Economic Valuation of Marine Biodiversity of the Gulf of Gdańsk"

Powrot