2012 >> Seminaria IO
2012.03.02
prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz, dr Aleksandra Dudkowska, dr Vitalij Roščinski i mgr Szymon Roziewski

"Operacyjne modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku w ramach projektu PROZA"

Powrot