2011 >> Sympozja
2011.11.25
X Sympozjum Młodych Oceanografów

 
 

X edycja Sympozjum Młodych Oceanografów i Konkurs o nagrodę
im. prof. Krystyny Wiktorowej i prof. Krzysztofa Korzeniewskiego

 

Dnia 25 listopada 2011 r. odbyło się X Sympozjum Młodych Oceanografów.
Zaprezentowano 13 referatów, w tym 9 wygłoszonych przez słuchaczy Studium Doktoranckiego Wydziału Oceanografii i Geografii UG w Gdyni oraz 4 przez słuchaczy Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

Kapituła w składzie:

  • Prof. dr hab. Czesław Druet
  • Prof. dr hab. Lucyna Falkowska - Przewodnicząca
  • Prof. UG, dr hab. Adam Krężel
  • Prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński
  • Prof. dr hab. Stanisław Musielak
  • Prof. dr hab. Anna Szaniawska

przyznała 2 nagrody i 1 wyróżnienie:

Nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej otrzymała mgr Kamila Sfugier za pracę pt. "Zróżnicowanie genetyczne kompleksu Mytilus edulis spp. na poziomie gatunkowych markerów jądrowych w populacji z wybrzeży Szwecji".

Nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego otrzymała mgr Katarzyna Nadolna za pracę pt. "Znaczenie badań parazytofauny dorszy z południowego Bałtyku".

Wyróżnienie im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej otrzymał mgr Marcin Bukowski za pracę pt. "Weryfikacja użyteczności metody "Spectral Angle Mapper" do analizy hiperspektralnych danych teledetekcyjnych w oceanografii".

 

Powrot