2011 >>
2011.10.04-05
Natura 2000 a turystyka

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 obejmuje obszary cenne pod względem przyrodniczym, unikatowe siedliska i zagrożone składniki bioróżnorodności Europy. Tereny, na których w ramach systemu Natura 2000 wyznaczono specjalne obszary ochronne są również atrakcyjne pod względem turystycznym.

Jak umiejętnie połączyć biznes turystyczny z ochroną i zachowaniem cennych siedlisk i gatunków? Na to i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwudniowego szkolenia pn. „Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna”, zorganizowanego w dn. 4 - 5 października 2011r. przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy ze Stacją Morską  IO UG w Helu. Szkolenie to było przeznaczone dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, władz samorządowych oraz pozarządowych organizacji działających w zakresie rozwoju turystyki, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Jego uczestnicy pogłębili swoją wiedzę w trzech sferach: ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, zasad organizacji ekoturystyki oraz ich praktycznego stosowania.

W pierwszym dniu szkolenia wysłuchano referatów przygotowanych przez ekspertów Instytutu i zaproszonych wykładowców regionalnych. Miały one charakter wprowadzenia w zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy turystyką a ochrona przyrody.

Drugi dzień miał charakter warsztatowy: uczestnicy szkolenia odwiedzili Park Wydmowy i Cypel Helski, a następnie udali się w okolice kempingów położonych między Chałupami a Władysławowem. Celem warsztatów było przeanalizowanie praktycznych problemów integrowania ochrony przyrody i turystyki na wybranych przykładach. Szukano pozytywnych i negatywnych aspektów tego typu działań, określano ich słabe i mocne strony. Po zakończeniu części objazdowej podczas podsumowania w formie sesji plenarnej uczestnicy szkolenia wymienili poglądy i uwagi, mieli także możliwość zadawania pytań ekspertom z dziedziny turystyki i ochrony przyrody.

Podobne szkolenia Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował również w innych rejonach naszego kraju. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Lista referatów wygłoszonych podczas szkolenia:


  • Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 - zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki (Anna Moś, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku),
  • Budowa produktu turystycznego z wykorzystaniem obszarów Natura 2000 - zrównoważony rozwój regionu turystycznego (prof. Krzysztof Skóra, Stacja Morska IO UG),
  • Promocja proekologicznych form turystyki realizowanych na obszarach Natura 2000 - wzmacnianie rozwoju ekoturystyki w Polsce na przykładzie regionu zachodnio - pomorskiego (Krystyna Araszkiewicz, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna),
  • Czy turystyka przyjazna środowisku jest „na czasie”? (Jolanta Kamieniecka, Instytut na rzecz Ekorozwoju),
  • Natura 2000 a turystyka w praktyce - prezentacja sposobów udostępniania turystom walorów przyrody Mierzei Helskiej (Klaudyna Sergot, Monika Selin, Stacja Morska IO UG).

Tekst: Monika Selin
Zdjęcia: Paweł Bloch


 

Powrot