2011 >>
2011.07.15
NOWY STATEK NAUKOWO-BADAWCZY „OCEANOGRAF”


Dyrekcja Instytutu Oceanografii z ogromną radością informuje, że wniosek

Specjalistyczny statek naukowo-badawczy „OCEANOGRAF” do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego (nr 774/FNiTP/2011),

złożony w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej do Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 36 000 000 zł.

Komunikat dotyczący wyników oceny wniosków złożonych w ramach Programu został umieszczony na stronie głównej MNISW:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/wyniki-oceny-wnioskow-zlozonych-w-ramach-programu-wspierania-infrastruktury-badawczej-w-ramach-fu-1/

w tym: "Zestawienie ocenionych wniosków dla dziedziny nauki przyrodnicze" - lista rankingowa jest dostępna na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Inicjatywy/Programy_ministra/20110714_zestawienie_ocenionych_wnioskow_dla_dziedziny_nauki_przyrodnicze.pdf

Budowa nowego, specjalistycznego statku do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego oraz kształcenia studentów, będąca istotnym krokiem w realizacji strategii naszego Instytutu, stwarza dla nas wszystkich nowe wyzwania, możliwości i szanse rozwoju!

Szczególne podziękowania kierujemy do Władz Rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego za przychylność, pomoc i wsparcie na wszystkich etapach starań Instytutu o budowę nowego statku!

Wszystkim Pracownikom Instytutu Oceanografii serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspólnego sukcesu, na osiągnięcie którego przez lata ciężko pracowaliśmy!

Dyrektor IO UG, Prof. UG dr hab. Natalia Gorska
Zastępca Dyrektora IO UG ds. naukowych, Prof. dr hab. Adam Latała
Zastępca Dyrektora IO UG ds. dydaktycznych, dr Luiza Bielecka
 


informacja w mediach:

 

 

Powrot