2011 >>
2011.07.05
Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB) - spotkanie 5.07.2011 r.

5 lipca 2011 roku uczelnie i instytucje naukowe zajmujące się kształceniem i badaniami związanymi z morzem oraz Miasto Gdynia podpisali porozumienie w sprawie powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich (NCBB). Porozumienie podpisali: Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku dr Kazimierz Szefler, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Zastępca Rektora Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski.

Porozumienie zostało podpisane na pokładzie statku „Dar Pomorza”, pomniku i symbolu tradycji i dążeń morskich Polaków, w obecności Ministra Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. med. Macieja Banacha. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele wojewody pomorskiego, korpusu dyplomatycznego, wielu instytucji naukowo-badawczych, a także przedsiębiorstw i instytucji biznesowych związanych z morzem.

Formą prawną przyszłego Centrum będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Jest to nowe oryginalne rozwiązanie w dziedzinie badań i edukacji morskiej.

NCBB, integrując instytucje naukowe i naukowo-dydaktyczne, będzie działać na polu nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej. Ten unikalny w skali kraju Projekt ukierunkowany jest na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współpracy nauki i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, administracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji założeń polityki morskiej naszego kraju. Centrum wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów europejskich i krajowych.

Koordynatorzy projektu Narodowe Centrum Badań Bałtyckich pragną serdecznie podziękować wszystkim organizatorom spotkania – Instytucjom założycielom, a w szczególności  Prezydentowi Miasta Gdyni i pracownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz kierownictwu Centralnego Muzeum Morskiego i Daru Pomorza.Prof. UG dr hab. Natalia Gorska
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. badań i innowacji w akwenie Morza Bałtyckiego, Dyrektor Instytutu Oceanografii

Prof. dr hab. Adam Latała
Dyrektor Instytutu Oceanografii ds. naukowych
W mediach o Narodowym Centrum Badań Bałtyckich:

 

Powrot