2011 >> Warsztaty
2011.06.30
V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe

„Identyfikacja potencjalnie toksycznych sinic występujących w wodach słodkich i słonawych”

W dniu 30.06.2011 odbędą się V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe na temat „Identyfikacja potencjalnie toksycznych sinic występujących w wodach słodkich i słonawych”. Organizatorem warsztatów jest Zakład Biologii i Ekologii Morza IO UG.

Od wielu lat warsztaty sinicowe prowadzone są przez specjalistów pracujących w Regionalnym Centrum Sinicowym, którzy na co dzień spotykają się z problematyką związaną z prawidłowym oznaczaniem cyjanobakterii występujących w wodach przybrzeżnych i śródlądowych oraz z toksynami produkowanymi przez te organizmy. Warsztaty skierowane są do wszystkich  osób, którzy w swojej pracy oznaczają fitoplankton przy użyciu mikroskopu świetlnego. Oprócz teoretycznych wykładów odbędą się również ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy, oglądając próbki fitoplanktonu przy użyciu mikroskopu, będą mogli do identyfikacji sinic korzystać z elektronicznego klucza EKOSin.

Szczegółowe informacje w Komunikacie I oraz na stronie www.sinice.pl

 

                                              Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Marcin Pliński

                                              Sekretariat – dr Justyna Kobos

 

Komunikat I i karta uczestnictwa

Powrot