2011 >>
2011.05.26
Odeszła od nas śp. Pani prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy,
że w dniu 26 maja 2011 roku

odeszła od nas

Śp. Pani prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Wybitny naukowiec, uznany w świecie specjalista w zakresie geologii morza i hydrogeologii strefy brzegowej.

Organizator życia akademickiego, Wicedyrektor Instytutu Oceanografii w latach 1981-1987,
Kierownik  Zakładu Geologii Morza od 1990 roku, Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii w latach 1996-2002,
Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002-2004.Znakomity dydaktyk ,wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
oraz w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.

Profesor szanowana nie tylko jako naukowiec na którego doświadczeniu zawsze można było polegać,

ale i jako szczery, wyrozumiały przyjaciel.

Będzie nam brakowało Jej uśmiechu i ciepła, które wokół nas roztaczała.

Podziwialiśmy Jej  wrażliwość, energię i zaangażowanie w podejmowanych działaniach.

Pani Prof. Halina Piekarek-Jankowska pełniła również funkcje :

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu od 2007 roku, Przewodniczącej Sekcji Geologii Morza Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1998-2004, Członka komitetu redakcyjnego czasopism naukowych: Oceanologia
i Oceanological and Hydrobiological Studies, Radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego w latach 2006-2010.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1997 roku, Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1998 roku, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w latach 1986 i 1994, nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rozprawę doktorską w 1979 roku.

 

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie
składa
Społeczność Akademicka
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 


 

Powrot