2011 >>
2011.05.25-29, IO na IX Bałtyckim Festiwalu Nauki

W dniach 25-29 maja 2011 roku odbył się IX Bałtycki Festiwal Nauki. Instytut Oceanografii UG zorganizował 29 imprez, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, dzieci, młodzieży i dorosłych.

W związku z tym pragniemy serdecznie podziękować wszystkim organizatorom: pracownikom, doktorantom i studentom Instytutu za ich ogromne zaangażowanie, pomysłowość i oryginalność przygotowanych imprez. Dzięki Państwa pracy atmosfera Festiwalu sprzyjała propagowaniu wiedzy w ciekawy i przyjazny sposób.

Szczególne podziękowania kierujemy do Koordynatorów IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki - z ramienia UG dr Tadeusza Zaleskiego oraz z ramienia Wydziału Oceanografii i Geografii do dr Stelli Mudrak-Cegiołki, dr Justyny Miąc i dr Grażyny Karwackiej.

Dyrekcja Instytutu Oceanografii UG

Powrot