2011 >> Inne
2011.05.20
Europejski Dzień Morza na Uniwersytecie Gdańskim


Wykłady, zajęcia warsztatowe, spotkania, filmy i prezentacje dotyczące środowiska morskiego, które zorganizowano w ramach Europejskiego Dnia Morza cieszyły się dużym zainteresowaniem. 20 maja przez Instytut Oceanografii UG przewinęło się mnóstwo entuzjastów wszystkiego co związane z morzem.

 

W tym roku Uniwersytet Gdański aktywnie włączył się w obchody Europejskiego Dnia Morza. Przez kilka godzin Instytut Oceanografii przeżywał prawdziwe oblężenie.
Organizatorzy m.in. wyjaśniali proste zjawiska fizyczne związane z nadmorskim krajobrazem i klimatem. Można było dowiedzieć się co zawiera powietrze, jak je zanieczyszczamy i jak powinniśmy chronić. Zaprezentowano, często nieznane, bałtyckie zwierzęta: kraby, raki i krewetki a także ryby, inne niż te, które znamy z naszych stołów czyli: babki, cierniki czy podobne do koników morskich wężynki. Było też o największych mieszkańcach Bałtyku czyli o morświnach i fokach. Sporą część Europejskiego Dnia Morza poświęcono również zasadom ochrony środowiska morskiego. Podczas wykładów była mowa o tym jakimi niebezpieczeństwami są katastrofy ekologiczne w transporcie morskim, gatunki inwazyjne oraz z czym związane są inwestycje takie jak budowa gazociągu na dnie Bałtyku.

Dyrekcja Instytutu Oceanografii UG składa serdeczne podziękowania organizatorom Europejskiego Dnia Morza na Uniwersytecie Gdańskim: Prorektorowi ds. Rozwoju i Finansów UG – prof. UG, dr hab. Mirosławowi Krajewskiemu, dr Stelli Mudrak, dr. Tadeuszowi Zaleskiemu, dr Beacie Czechowskiej-Derkacz, mgr Sylwii Dudkowskiej, mgr Katarzynie Sztygiel oraz administracji obiektu Gdynia.

Jednocześnie Dyrekcja gorąco dziękuje wykładowcom: prof. UG, dr hab. Tadeuszowi Palmowskiemu, prof. UG, dr hab. Krzysztofowi E. Skórze, dr Maciejowi Nyce, dr Dorocie Pyć, dr Tomaszowi Nowosielskiemu oraz dr Anicie Lewandowskiej, a także wszystkim zaangażowanym w obsługę stoisk wystawowych: prof. UG, dr hab. Mariuszowi Sapocie, dr Joannie Bednarz, dr Grzegorzowi Klara, dr Marcinowi Paszkucie, dr Maciejowi Kwiatkowskiemu, mgr Annie Pawelec, mgr Grzegorzowi Kolatowi, mgr Ewie Kowalskiej, mgr Leszkowi Drogoszowi, mgr Magdalenie Jakubowskiej, mgr Joannie Jaszczołt, mgr Agnieszce Kąkol, mgr Joannie Hegele-Drywa, mgr Annie Dziubińskiej, mgr Monice Tarasiewicz, mgr Magdalenie Gibowicz, mgr Monice Koseckiej, Pawłowi Blochowi, Ernestowi Muża, Paulinie Bednarek, Edwardowi Kasprzykowi, Członkom Morskiego Koła Naukowego oraz studentom: Marcinowi Cubrzyńskiemu, Paulinie Sofroniuk, Krzysztofowi Koszarowskiemu, Pawłowi Gawrońskiemu, Radosławowi Brzanie, Annie Boreckiej, Magdzie Dublinowskiej, Natalii Czerniawskiej.


 

 


Powrot