2011 >> Inne
2011.04.21
Niezwykły gość bałtyckich fok

 

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Christian Wulff wraz z małżonką i dziećmi byli gośćmi Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wypoczywając na Helu zwiedzili helskie fokarium oraz wystawę ”Ssaki naszego morza” w budynku „Błękitnej Szkoły”, a następnie obejrzeli medyczny trening tutejszego stada fok szarych.

Prezydent Wulff interesował się kierunkami prac i akademickiej edukacji helskiej placówki rozmawiając z prof. UG dr hab. Krzysztofem Skórą o roli międzynarodowych porozumień na rzecz ochrony przyrody Bałtyku – Konwencji Helsińskiej [1] i Porozumienia ASCOBANS [2], a także wagi naukowej współpracy państw nadbałtyckich w zakresie eksperckiego doradztwa służącego efektywniejszemu zaangażowaniu wszystkich państw nadbałtyckich w ochronie walorów przyrodniczych Bałtyku. Rozmówcy podzielili opinię, że dobra jakość i zasobność środowiska naturalnego jest warunkiem wysokiej jakości życia ludzi chcących z przyrody trwale i w sposób zrównoważony czerpać korzyści ekonomiczne.

Pracownicy Stacji Morskiej zaprezentowali gościom najnowszy dedykowany bałtyckim morświnom projekt badawczy SAMBAH oraz przedstawili powiązania kooperacyjne z niemieckimi placówkami badawczymi w Busum i Stralsundzie.

Wizycie sprzyjała nadzwyczaj piękna pogoda oraz wspaniała atmosfera. Ostatnim akcentem odwiedzin były zakupy Pierwszej Damy w sklepiku fokarium, którego dochód wspomaga uniwersyteckie projekty badawcze poświecone ochronie bałtyckich ssaków – fok i morświnów.


 

[1] Konwencja Helsińska - Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego – HELCOM.

[2] Porozumienie ASCOBANS - Porozumienie o Ochronie Małych Waleni Morza Bałtyckiego, Północno - Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego – ASCOBANS

 

galeria zdjęć


 

Powrot