2011 >>
2011.04.07
Książka pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Bolałka

"Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych"

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka "Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych"
pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Bolałka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka w cenie 58,80 zł jest do kupienia w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
u Pana Tomasza Stoppy.

Powrot