2010 >>
2010.11.26
IX Sympozjum Młodych Oceanografów

IX edycja Sympozjum Młodych Oceanografów i Konkurs o nagrodę
im. prof. Krystyny Wiktorowej i prof. Krzysztofa Korzeniewskiego
Dnia 26 listopada 2010 r. odbyło się IX Sympozjum Młodych Oceanografów.
Zaprezentowano 12 referatów, w tym 10 wygłoszonych przez słuchaczy Studium Doktoranckiego Wydziału Oceanografii i Geografii UG w Gdyni oraz 2 przez osoby będące słuchaczami Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.
Kapituła w składzie:
 • prof. dr hab. Jerzy Błażejowski
 • prof. dr hab. Jerzy Dera
 • prof. dr hab. Lucyna Falkowska (Przewodnicząca)
 • prof. UG, dr hab. Adam Krężel
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska

postanowiła przyznać:
 • nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego
  pani mgr Marii Skauradszun i panu mgr. Jerzemu Szydłowskiemu,
 • nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej
  pani mgr Aleksandrze Brodeckiej.

 

Powrot