2010 >>
2010.07.01-11
Rejs naukowo-badawczy statkiem „Professor Shtokman”

 

W dniach 1-11 lipca 2010 roku odbył się rejs rosyjskim statkiem naukowo-badawczym „Professor Shtokman” w ramach współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IO UG) oraz Instytutem Oceanologii im. P. P. Szyrszowa Rosyjskiej Akademii Nauk (IO RAN) i Moskiewskim Instytutem Fizyczno-Technicznym (MFTI). Rejs został sfinansowany ze środków Rosyjskiej Fundacji Badań Fundamentalnych.

Udział w rejsie wzięli pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z IO RAN, MFTI oraz cztery osoby z naszego Instytutu: doktorantki - mgr Paulina Lemke oraz mgr Jana Kobelyanskaya, mgr Ewa Kowalska oraz student II roku Oceanografii - Artur Cieszyński.

Celem rejsu były kompleksowe badania południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, które mają dostarczyć informacji o stanie ekosystemu badanych wód i zachodzących w nim procesach, a także posłużyć do rozpoznania środowisk sedymentacyjnych oraz rekonstrukcji warunków paleoklimatycznych. Podczas rejsu zebrano dane oraz materiał do badań z zakresu fizyki, geologii, chemii oraz biologii morza.

Wszystkie Instytuty uczestniczące w rejsie wyraziły chęć kontynuowania współpracy zarówno naukowej, jak i w zakresie organizacji studenckich praktyk terenowych.

trasa rejsu:

Informację przygotowali:

mgr Paulina Lemke, mgr Jana Kobelyanskaya

 

Powrot