2010 >>
2010.06.15
Wypuszczenie fok szarych


15 czerwca - odbyła się akcja wypuszczenia fok szarych do Morza Bałtyckiego w ramach projektu odtworzenia kolonii tego gatunku na południowym Bałtyku.

Wypuszczonych zostało sześć fok (trzy foki urodziły się w naszym fokarium, a cztery są po okresie rekonwalescencji w naszej Stacji).

Fokom zostały wszczepione transmitery do satelitarnych badań migracji młodych fok w Bałtyku. Tegoroczna akcja ma szczególny charakter, gdyż mija 10 lat od pierwszych narodzin foki w naszej placówce.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi Stacji Morskiej za ogromny wysiłek na rzecz ochrony fok szarych w Morzu Bałtyckim!

W zdarzeniu wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław Struk, przedstawiciele Rządu RP, Panie i Panowie Senatorowie oraz Posłowie RP.

Informacja na stronie: http://hel.ug.edu.pl/aktu/lastminut/wypuszczenie_fok_2010.htm

 

Powrot