2010 >>
2010.06.06-10
VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna

"Mikroorganizmy w środowisku - od Ekologii do Technologii"

W dniach 06 - 10 czerwca 2010 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pod hasłem "Mikroorganizmy w środowisku - od Ekologii do Technologii". Organizatorami konferencji są Zakład Biologii i Ekologii Morza UG oraz Katedra Technologii Wody i Ścieków PG.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do udziału w Konferencji, której celem jest wymiana doświadczeń oraz integracja ośrodków naukowych zajmujących się bioróżnorodnością i rolą mikroorganizmów w środowiskach wodnych oraz zastosowaniem mikrobiologii w inżynierii środowiska.
Honorowy patronat nad konferencją objęli J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.
Zapraszamy na stronę internetową Konferencji.
 


Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego
Prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec
Prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
Powrot