2009 >> Obrony doktorskie
2009.12.18, mgr Iwona Bubak

"Rozwój jezior w Borach Tucholskich w późnym glacjale i holocenie w świetle badań współczesnej i kopalnej flory okrzemkowe."

Dyrektor i Rada Instytutu Oceanografii UG zawiadamiają, że w piątek dnia
18 grudnia 2009 roku o godzinie 12:00 w auli 0N w budynku
Instytutu Oceanografii
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Iwony Bubak pt: "Rozwój jezior w Borach Tucholskich w późnym glacjale i holocenie w świetle badań współczesnej i kopalnej flory okrzemkowej".

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Czytelni Oceanograficznej
Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdyni, przy al. Marszałka
J. Piłsudskiego 46.

Powrot