2009 >> Obrony doktorskie
2009.12.18, mgr Anna Natalia Chlebus

"Identyfikacja i modelowanie fal podgrawitacyjnych w strefie brzegowej morza."

Dyrektor i Rada Instytutu Oceanografii UG zawiadamiają, że w piątek dnia
18 grudnia 2009 roku o godzinie 9:00 w auli 0N w budynku
Instytutu Oceanografii
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Anny Natalii Chlebus pt: "Identyfikacja i modelowanie fal podgrawitacyjnych w strefie brzegowej morza".

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Czytelni Oceanograficznej
Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdyni, przy al. Marszałka
J. Piłsudskiego 46.

Powrot