2010 >>
2009.12-2010.01
Ekspedycja Antarktyczna


W ramach współpracy z Instytutem Oceanologii im. P.P. Szyrszowa Rosyjskiej Akademii Nauk pracownicy naukowi oraz doktoranci Instytutu Oceanografii UG wezmą udział w rejsie badawczym statku r/v "Akademik Ioffe" w rejon Basenu Agulhas oraz Cieśniny Drake'a (strefy mieszania się wód południowego Atlantyku z wodami Oceanów: Spokojnego i Indyjskiego), który odbędzie się w okresie grudzień 2009 - styczeń 2010. Przeprowadzone zostaną tam interdyscyplinarne badania (meteorologiczne, geofizyczne, chemiczne, geologiczne i biologiczno - toksykologiczne), których celem jest określenie roli zmian lokalizacji i siły stref frontalnych w różnicowaniu warunków ekologicznych w rejonie oddziaływania wód szelfowych i pelagicznych w atlantyckim sektorze Oceanu Południowego.
Rejs badawczy statku "Akademik Ioffe", będący elementem stałego monitoringu IO RAN (program zaakceptowany przez komitet CLIVAR w 2003 r.), finansowany jest ze środków Rosyjskiej Fundacji Badań i Federacyjnego Programu "Ocean Światowy". W rejsie wezmą udział pracownicy IO UG: prof. M.J. Wołowicz, dr L. Bielecka, dr K. Bradtke, dr D. Burska i dr K. Smolarz oraz doktoranci: mgr A. Barańska, mgr J. Kobelyanskaya, mgr A. Mazur i mgr A. Panasiuk-Chodnicka.
W celu sfinansowania analiz zgromadzonego materiału (w tym analizy chemiczne i fizyczne materiału zawiesinowego, chemiczno-mineralogiczne osadów powierzchniowych, taksonomiczne i histopatologiczne materiału biologicznego), które zostaną przeprowadzone w laboratoriach IO UG, złożony został wniosek do MNiSW, którego kierownikiem jest dr hab. Maria Szymelfenig (konkurs nr 38, nr identyfikacyjny 74337).
Dyrekcja Instytutu składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu i rejsu.

Wydarzenia związane z Ekspedycją:Informacje o Ekspedycji Antarktycznej na portalach informacyjnych:


Sprawdź pozycję r/v Akademik Ioffe
 autor zdjęć: mgr Anna Panasiuk-Chodnicka


 

Powrot