2009 >>
2009.11.27, VIII edycja Sympozjum Młodych Oceanografów
VIII edycja Sympozjum Młodych Oceanografów i Konkurs o nagrodę
im. prof. Krystyny Wiktorowej i prof. Krzysztofa Korzeniewskiego
Dnia 27 listopada 2009 r. odbyło się VIII Sympozjum Młodych Oceanografów.
Zaprezentowano 10 referatów, w tym 8 słuchaczy Studium Doktoranckiego Wydziału Oceanografii
i Geografii UG w Gdyni oraz 2 osoby będące słuchaczami Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.
Kapituła w składzie:
 • prof. dr hab. Jerzy Błażejowski
 • prof. dr hab. Jerzy Dera
 • prof. dr hab. Lucyna Falkowska (przewodnicząca)
 • prof. UG, dr hab. Adam Krężel
 • prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska

postanowiła przyznać:
 • nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego
  panu mgr. Jakubowi Idczakowi,
 • nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej
  paniom mgr Annie Panasiuk-Chodnickiej i mgr Emilii Szumiło.
Powrot