2009 >>
2009.09.30, Ukazały się książki autorstwa prof. dr hab. Lucyny Falkowskiej oraz dr Anity Lewandowskiej

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazały się książka autorstwa Prof. dr hab. Lucyny Falkowskiej oraz dr Anity Lewandowskiej pt. " Aerozole i gazy w atmosferze - zmiany globalne" oraz Przewodnik metodyczny do ćwiczeń pt. "Aerozole i gazy w atmosferze ziemskiej".

Obie pozycje są dostępne w sprzedaży w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego IO UG.

Cena książki to 48 zł, natomiast przewodnika 24 zł.
Powrot