2009 >>
2009.03.26, Wystawa: "Osobliwości Geologiczne Wybrzeża Zatoki Gdańskiej"


Wystawa pt. "Osobliwości geologiczne wybrzeża Zatoki Gdańskiej" została zorganizowana w nowoczesnej sali wystawowej w budynku Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 46. Jest to ekspozycja stała o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na walory elementów abiotycznych środowiska przyrodniczego strefy brzegowej morza.
Tematyka wystawy koncentruje się na osobliwościach geologicznych oraz na ochronie dziedzictwa geologicznego, które dokumentuje zdarzenia i procesy, jakie miały miejsce na Ziemi w przeszłości. Zgromadzone na wystawie osobliwości geologiczne to okazy paleontologiczne (zachowane w skałach ślady życia z dawnych okresów geologicznych w postaci tzw. skamieniałości) oraz minerały i skały, które można znaleźć na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej w skałach przywleczonych tu przez lodowiec skandynawski w okresie od 1,8 mln lat do około 10 tys. lat temu.
Powrot